พัฒนาโปรแกรมโดย กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ศธ.
ลงทะเบียนดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยออกเอกสาร ปพ.1 - 3 หลักสูตรแกนกลางปีการศึกษา 2551
เวอร์ชั่นที่ท่านกำลังดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่น 1.0.2.4  (8 เม.ค. 54)
เริ่มเผยแพร่ เมื่อ 18 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น.
     
 
    ***ขออนุญาตไม่ตอบคำถามทางโทรศัพท์ส่วนตัว
     
    *โปรแกรมนี้ให้ใช้ฟรี ขอความกรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงด้วยเถิด
     
ชื่อ - นามสกุล  
ตำแหน่ง  
โรงเรียน  
สังกัด
     
ที่อยู่  
อีเมลล์  
     
     
   
     
    54.167.177.180 Date 24/11/2557 13:18:19
     
att.timthong@gmail.com
www.bopp-obec.info